להלן לוח חופשות בהן לא יתקיימו שיעורים:

Sandy Beach

* הפעילות תסתיים בשעה 19:00

להלן לוח חופשות בהן לא יתקיימו שיעורים:

לוח חופשות