מופעי אמצע שנה וארועים

  אמצע שנה הוא זמן נהדר להראות את ההתפתחות של התלמידות
 .ולתלמידות ניתנת ההזדמנות להציג את יכולתן במופעים שונים