בלט כיתות ב-ג

שיעור שאורכו שעה במפגשים של פעמיים בשבוע.

ברמה זו עוברים ללמידה שעיקרה באיכויות התרגילים ליד הבר. תרגילי הבטמאן - לחיזוק כפות הרגליים, תרגילי אדאג'יו ודבלופה- המפתחים כח וגמישות, תרגילי אלגרו - קפיצות מהירות ונמרצות ועוד. 

שמים דגש על חיזוק גמישות שרירי השלד והמפרקים למניעת פציעות, והעצמת המודעות העצמית.

הרחבת המילון התנועתי וחשיפה לסגנונות מוסיקות שונות.