הרשמה

ברוכים הבאים לדף הרשמה ותשלום. אנו מודים לכם שבחרתם להצטרף לענבלט

* בלחיצה על כפתור ההרשמה הנכם מועברים לדף מאובטח להרשמה דרך רשת מתנ״סים כרמיאל. 

עזרה:

עלות שנתית

150 ש״ח לחודש * 11 חודשים 

סה"כ 1,650 ש"ח

עלות שנתית

150 ש״ח לחודש * 11 חודשים

סה"כ 1,650 ש"ח

עלות שנתית

150 ש״ח לחודש * 11 חודשים

סה"כ 1,650 ש"ח

עלות שנתית

210 ש״ח לחודש * 11 חודשים 

סה"כ 2,310 ש"ח

עלות שנתית

210 ש״ח לחודש * 11 חודשים 

סה"כ 2,310 ש"ח

עלות שנתית

210 ש״ח לחודש * 11 חודשים 

סה"כ 2,310 ש"ח

עלות שנתית

245 ש״ח לחודש * 11 חודשים 

סה"כ 2,695 ש"ח

עלות שנתית

270 ש״ח לחודש * 11 חודשים 

סה"כ 2,970 ש"ח

קבוצה

יסודות הבלט  גיל  3-4

45 דקות - פעם בשבוע

מיקום: מתנ״ס רבין

קבוצה

יסודות הבלט  גיל  4-5     

45 דקות - פעם בשבוע

מיקום: מתנ״ס רבין

קבוצה

יסודות הבלט גיל  5-6     

45 דקות - פעם בשבוע

מיקום: מתנ״ס רבין

קבוצה

בלט כיתות א 

45 דקות - פעמיים בשבוע

מיקום: מתנ״ס מרכז

קבוצה

בלט כיתות ב - ג

שעה - פעמיים בשבוע

מיקום: מתנ״ס מרכז

קבוצה

בלט כיתות ד - ו

שעה - פעמיים בשבוע

מיקום: מתנ״ס מרכז

קבוצה

בלט כיתות ז - ט

שעה - שלוש פעמיים בשבוע

מיקום: מתנ״ס מרכז | רבין

קבוצה

בלט י - יב

שעה וחצי - שלוש פעמים בשבוע

מיקום: מתנ״ס מרכז | רבין