תקנון

כללי:

 1. פתיחת חוג/ קבוצה מותנית במספר נרשמים מינימלי (משתנה מחוג לחוג)

 2. רשת המתנ״סים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות של ילד/ה אשר התנהגותו/תה מפריע/ה למהלך התקין של הפעילות.

 3. השהייה במקום הפעילות לפני ואחרי החוג הינה באחריות ההורים בלבד.

 4. רשת המתנ״סים אינה אחראית על אובדן או נזק לציוד אישי, יש להימנע מהבאת דברי ערך.

 5. במסגרת פעילות החוגים והארועים הקהילתיים, ישנה אפשרות כי בנך/בתך יצולמו וייעשה שימוש בתמונות לצורכי שיווק ופרסום הרשת.

 6. רשת המתנ״סים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקומי הפעילות בין שלוחות המתנ״סים השונות בהתאים לנסיבות ולצרכים.

  הסדרי תשלום:

 7. ההשתתפות בחוגים מותנית בתשלום מראש עבור כל שנת הפעילות, בהוראת חיוב בכרטיס אשראי, בהמחאות או במזומן לכל השנה (עד 11 -10 תשלומים, לא ניתן יהיה לפרוס את התשלומים מעבר לחודש האחרון של שנת הפעילות). 

 8. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, תאריך תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון. המשך השתתפות בחוג לאחר שיעור הניסיון, מחויב בהסדרת התשלום מראש. 

 9. חגים ומועדים- התשלום מחושב שנתית עפ"י 10-11 חודשים, ולכן בחודשים בהם יש חגים (ראה לוח חופשות) התשלום החודשי יגבה במלואו. 

 10.  בחלק מהחוגים יתכנו עלויות נוספות במהלך השנה בגין: מופעים/ תלבושות וביגוד/ תחרויות/ מבחנים וכיוצא בזה. 

  נוהל ביטול השתתפות, החזרי כספים ו/או זיכויים: 

 11. בקשה להפסקת השתתפות בחוג תתבצע בכתב בלבד למנהל שלוחת המתנ"ס בה מתקיים החוג וכל מקרה ידון לגופו. למען הסר ספק, המשתתף יחויב בתשלום מלא עד תום החודש בו התקבלה הבקשה לביטול. 

 12. ביטול הרישום לחוג יהיה כרוך בתשלום הוצאות הרישום וביטולו בסך של 50 ₪ (למעט בחודש ההרשמה). 

 13. החל מתאריך 1 באפריל לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא, אם תוגש בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל, ההורה יחויב בתשלום בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה. 

 14. העברה מחוג לחוג תתבצע על בסיס של מקום פנוי ובתיאום עם מדריך החוג . ההפרש הכספי בין מחירי החוגים יחושב בהתאם. 

 15. בחוגי הכדורסל והטניס כל משתתף שנרשם לשנת פעילות מלאה יקבל ערכת ציוד אישי, במידה והמשתתף יפרוש במהלך השנה הוא יחויב במחיר הערכה במלואה. 

 16. לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות מחוג או פעילות. משתתף שייעדר עקב מחלה/חופשה לא יקבל החזר תמורת המפגש בו לא השתתף. למעט במקרה של היעדרות מעל שבועיים עקב מחלה, בהצגת אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו. 

 17. עמלת טיפול בהמחאה חוזרת ו/או כרטיס אשראי שלא כובד ע"י חברת האשראי - 25 ₪. משתתף שלא יסדיר את תשלום החוב תוך שבוע ימים, לא יוכל להשתתף בחוג. 

 18. רשת המתנ"סים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החוגים עפ"י ההתייקרויות במשק (ההתייקרויות לא תחולנה על המשלמים מראש).

  מאחלים שנת פעילות פורייה ומוצלחת